Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro na zakup i budowę zintegrowanego systemu sterowania i zarządzania automatyką dla Komendy Powaitowej PSP w Płońsku - zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej ponizej 30 000 euro na zakup i budowę zintegrowanego systemu łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Płońsku - zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do obiektu Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 9

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Komendant Powiatowy PSP w Płońsku zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  w/w Rozporządzenia jako administrator danych osobowych informuje wszystkich zainteresowanych, że z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc e-maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

 

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Klauzula informacyjna dla osób szkolących się w KP PSP w Płońsku

Klauzula informacyjna - uczestnicy zdarzeń

Klauzula dot. osób, składających do organu PSP informacje o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Klauzula dot. osób składających skargi i wnioski

Klauzula dot. prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Klauzula dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych

Klauzula dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych "odbiorowych"

Nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Komendy Powiatowej PSP w Płońsku na rok 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na dostawę samochodu kwatermistrzowskiego osobowo - towarowego

 
1 do 10 z 68