Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

Wyników na stronę: 10 20 30

Nabór do pracy na stanowisko Specjalista ds. organizacyjno - kadrowych w korpusie służby cywilnej.

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku.rtf

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w obiektach i samochodach służbowych Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.rtf

3. Klauzula dla kandydatów do służby lub pracy.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy/służby w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku

4. Klauzula dla czynności kontrolno-rozpoznawczych.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych

5. Klauzula dla osób składających skargi i wnioski.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargi lub wnioski do Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku

6. Klauzula dla uczestników konkursów i zawodów.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w zawodach i uczestników konkursów i turniejów organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Płońsku

7. Klauzula dla pracowników cywilnych.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku

8. Klauzula dla funkcjonariuszy.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku

9. Klauzula dla tzw. kontrahentów.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i świadczących usługi, realizujących zamówienia lub w inny sposób współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Płońsku na podstawie umów cywilno-prawnych

10. Klauzula dla uczestników szkoleń.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem szkoleń

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej:

klauzula_informacyjna.pdf

zakres odpowiedzialności i zadań innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP.pdf

zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Strazy Pożarnej.pdf

Komendant Powiatowy PSP w Płońsku zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został Pan Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:  ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

 
1 do 10 z 88