Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

Pomoc dla dzieci strażaków z Białegostoku, którzy 25 maja 2017 r. ponieśli śmierć na służbie

List Sekratarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego w sprawie finansowania jednostek OSP.

 List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wystąpienie wiceministra Jarosław Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowane do strażaków i pracowników cyilnych PSP.

Ramowe wymagania organizacyjno - techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KP PSP w Płońsku lub wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku

Kampania społeczna dotycząca wypalania traw i związanych z tym zagrożeń. [w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej"]

Sezon grzewczy każdego roku związany jest ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te, obok strat materialnych, stwarzają poważne zagrożenie życia  lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów związanych jest z eksploatacją urządzeń grzewczych w porze nocnej lub też pozostawionych bez nadzoru osób dorosłych.