Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Komendant Powiatowy PSP w Płońsku zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  w/w Rozporządzenia jako administrator danych osobowych informuje wszystkich zainteresowanych, że z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc e-maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

 

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Klauzula informacyjna dla osób szkolących się w KP PSP w Płońsku

Klauzula informacyjna - uczestnicy zdarzeń

Klauzula dot. osób, składających do organu PSP informacje o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Klauzula dot. osób składających skargi i wnioski

Klauzula dot. prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Klauzula dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych

Klauzula dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych "odbiorowych"

klauzula dot. monitoringu.docx