Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
Szukaj w tym dziale:

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku.rtf

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w obiektach i samochodach służbowych Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.rtf

3. Klauzula dla kandydatów do służby lub pracy.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy/służby w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku

4. Klauzula dla czynności kontrolno-rozpoznawczych.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych

5. Klauzula dla osób składających skargi i wnioski.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargi lub wnioski do Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku

6. Klauzula dla uczestników konkursów i zawodów.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w zawodach i uczestników konkursów i turniejów organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Płońsku

7. Klauzula dla pracowników cywilnych.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku

8. Klauzula dla funkcjonariuszy.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku

9. Klauzula dla tzw. kontrahentów.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i świadczących usługi, realizujących zamówienia lub w inny sposób współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Płońsku na podstawie umów cywilno-prawnych

10. Klauzula dla uczestników szkoleń.rtf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem szkoleń