Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

List Komendanta Głównego PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości

List Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

List Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

Zgodnie z § 42 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz. 761) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku przedstawia wykaz zbędnych składników majątku