Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Komendy Powiatowej PSP w Płońsku na rok 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na dostawę samochodu kwatermistrzowskiego osobowo - towarowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na dostawę samochodu kwatermistrzowskiego osobowo - towarowego - zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Komendy Powiatowej PSP w Płońsku na rok 2017 aktualizacja

Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego Komendy Powiatowej PSP w Płońsku na rok 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego - zaproszenie do złóżenia oferty cenowej.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie dokończenia budowy budynku  Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Płońsku na działce nr 194/7 przy ul. Sienkiewicza, stanowiących część zadania  pn. ,,Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Płońsku

Wykonanie robót budowlanych etapu I stanu surowego otwartego i części robót budowlanych stanu
surowego zamkniętego etapu I i etapu II przy realizacji zadania pn. Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Płońsku

Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z przyczepą

Zakup lekkiego  samochodu kwatermistrzowskiego z przyczpką.

 
1 do 10 z 14