Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

      Co to jest?
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO NA DOSTAWĘ SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO OSOBOWO - TOWARO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na dostawę samochodu kwatermistrzowskiego osobowo - towarowego - zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

zaproszenie ofertowe.pdf

Formularz oferty cenowej - zał. 1

Zal. nr 1 formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy - zał. 2

Zal. nr 2 umowa.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3

Zal. nr 3 szcegolowy opis przed zam 2017.pdf

Odpowiedz na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie.pdf

Odpowiedz na zapytanie

odp na zapytanie 2.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja strona.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 766
Wprowadzony przez: Jacek Maliszewski
Data opublikowania: 2017-09-08 12:14:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-09-18 14:47:19 Jacek Maliszewski
2017-09-14 08:23:19 Jacek Maliszewski
2017-09-13 10:24:26 Jacek Maliszewski
2017-09-08 12:23:48 Jacek Maliszewski Publikacja artykułu
2017-09-08 12:23:34 Jacek Maliszewski